dtlogo211x159px canvasWaarom?

De maatschappij verandert, wij mensen veranderen ook. Wij willen anders ouder worden dan de generaties voor ons. Een zoektocht naar nieuwe vormen van ouder worden, van solidariteit, van omzien naar elkaar met behoud van individuele vrijheid.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

U voelt zich sociaal betrokken en wilt maatschappelijk actief blijven. U vindt dat ouderen de regie moeten kunnen voeren over hun leefomgeving en hun eigen leven. U woont in de gemeente Midden-Drenthe.
Bent u een actieve 60+ er en heeft u goede ideeën? Dan is de cursus 80 in 30 iets voor u. 80 in 30 is bestemd voor mensen die 80 jaar worden in 2030 en die daar graag iets meer over willen weten. De cursus is voor mensen die nadenken over wonen, welzijn en zorg nu en in de toekomst en hier ideeën over hebben. Hoe kun je iets betekenen voor jezelf en anderen in je omgeving?

logoseniorenkrantgroningenOp de Seniorenkrant Groningen website wordt informatie gegeven over de cursus 80 in 30 die in 2011/2012 in Groningen is gegeven.
Er is meer te lezen over de initiatieven en de gevolgen die deze cursus heeft gehad.

 

 

80in30logo200x100pxBegin 2014 werd de Handleiding voor de cursus 80 in 30 gedrukt en geplaatst op onze website om gebruikt te kunnen worden.
De handleiding is landelijk breed verspreid door Nynke Wilbrink van Zorgbelang Nederland en in het noorden door de Denktank60plusnoord. Ook is op de website van het Nationaal Programma Ouderenzorg een artikel over de handleiding te vinden.
De cursus is inmiddels op enkele plaatsen gehouden of wordt voorbereid. Op verzoek geven we een korte presentatie over de handleiding bij organisaties op lokaal of regionaal niveau.

Uit de reacties die we mochten ontvangen klonk enthousiasme over inhoud en werkwijze van de cursus. Maar ook hoorden we zorg over de inzet die nodig is om deze cursus te organiseren en hoe financieren we het. De Denktank blijft de cursus-initiatieven waar mogelijk mee ondersteunen. Maar we zijn ook in overleg met een landelijke bijscholingsorganisatie die geïnteresseerd is om een landelijk netwerk van cursusleiders (ouderen) op te leiden.