dtlogo211x159px canvasWaarom?

De maatschappij verandert, wij mensen veranderen ook. Wij willen anders ouder worden dan de generaties voor ons. Een zoektocht naar nieuwe vormen van ouder worden, van solidariteit, van omzien naar elkaar met behoud van individuele vrijheid.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

U voelt zich sociaal betrokken en wilt maatschappelijk actief blijven. U vindt dat ouderen de regie moeten kunnen voeren over hun leefomgeving en hun eigen leven. U woont in de gemeente Midden-Drenthe.
Bent u een actieve 60+ er en heeft u goede ideeën? Dan is de cursus 80 in 30 iets voor u. 80 in 30 is bestemd voor mensen die 80 jaar worden in 2030 en die daar graag iets meer over willen weten. De cursus is voor mensen die nadenken over wonen, welzijn en zorg nu en in de toekomst en hier ideeën over hebben. Hoe kun je iets betekenen voor jezelf en anderen in je omgeving?

80in30logo200x100pxBegin 2014 werd de Handleiding voor de cursus 80 in 30 gedrukt en geplaatst op onze website om gebruikt te kunnen worden.
De handleiding is landelijk breed verspreid door Nynke Wilbrink van Zorgbelang Nederland en in het noorden door de Denktank60plusnoord. Ook is op de website van het Nationaal Programma Ouderenzorg een artikel over de handleiding te vinden.
De cursus is inmiddels op enkele plaatsen gehouden of wordt voorbereid. Op verzoek geven we een korte presentatie over de handleiding bij organisaties op lokaal of regionaal niveau.

Uit de reacties die we mochten ontvangen klonk enthousiasme over inhoud en werkwijze van de cursus. Maar ook hoorden we zorg over de inzet die nodig is om deze cursus te organiseren en hoe financieren we het. De Denktank blijft de cursus-initiatieven waar mogelijk mee ondersteunen. Maar we zijn ook in overleg met een landelijke bijscholingsorganisatie die geïnteresseerd is om een landelijk netwerk van cursusleiders (ouderen) op te leiden.

Ouderen gaan goed toegerust op weg naar 2030

Durft u er uw hand voor in het vuur te steken dat wonen, zorg en welzijn voor ouderen zal blijven bestaan zoals het nu is? En denkt u van een rustige oude dag te kunnen gaan genieten? Reken er maar niet op! Er zijn steeds meer geluiden en maatregelen die de kant opgaan van zelf zoveel mogelijk zaken regelen. Onder de aanstormende generatie ouderen bestaat steeds meer tegenzin om de laatste levensdagen in een verpleegtehuis te slijten. Wat gaat er verder spelen richting 2030? Stilzitten is geen oplossing, vandaar deze cursus 80in30: Ouderen gaan goed toegerust op weg naar 2030. De cursus roept op om samen en lokaal in actie te komen.

In de handleiding worden methodieken aangereikt om in uw eigen omgeving de cursus van 2 of van 5 dagdelen te organiseren. Er wordt ingegaan op wat er nodig is om de cursus te organiseren en uit te voeren. Het beschrijft de te behandelen onderwerpen, leerdoelen, programma en oefeningen.

Ter ondersteuning van de cursus zijn de volgende documenten beschikbaar:

1. De handleiding cursus 80in30 in pdf-formaat

2. Het programma van de cursus 80in30 in 2 dagdelen
Dagdeel 1       Ouder worden en participatie
Dagdeel 2       Toerusting voor participatie

3. Het programma van de cursus 80in30 in 5 dagdelen
Dagdeel  1      Goed of beter ouder worden
Dagdeel  2      De oudere en de maatschappij
Dagdeel  3      Eigen regie en verantwoordelijkheid van ouderen
Dagdeel  4      Ouderen komen in actie
Dagdeel  5      Participatie en initiatieven van ouderen4.

4. Een flyer cursus 80in30 (pdf) voor informatie aan cursisten

5. Een blanco flyer cursus 80in30 die u kunt gebruiken voor een aankondiging van een te organiseren cursus 80in30

6. Een voorbeeld draaiboek cursus 80in30

Voor vragen over de handleiding kunt u een mail sturen