alliiantie drentse zorg

Wat houdt de cursus in
Op de maandagen 28 maart en 11 april organiseren Denktank 60+ Noord en Alliantie Drentse Zorg met Ouderen een basistraining over ouderparticipatie in de Statenzaal van de provincie Drenthe in Assen. Tijdens de training geeft Kees Wessels van De Argumentenfabriek een interactieve workshop ‘Zó werkt de zorg’. Ook geeft procesbegeleider Famke te Brinke een workshop waarin onderling kennis en ervaring uit wordt gewisseld over ouderenparticipatie. De training wordt aangeboden in samenwerking met CMO STAMM en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe. De eerste training wordt opgevolgd door een training die dieper ingaat op de actuele situatie van de Drentse Ouderenzorg.

Inbreng ouderen van onschatbare waarde
Het doel van de eerste training is om een introductie te geven op ouderenparticipatie. Wat is het? Hoe kan het er in de praktijk uitzien? Wat vraagt het van ouderen? Hoe zit het met de participatiekracht van Drentse ouderen? De inbreng van ouderen op dit soort vraagstukken is van onschatbare waarde. Senioren hebben immers een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals, omdat zij de dienstverlening van binnenuit meemaken.

Kennis delen over het zorgstelsel
Kees Wessels van de Argumentenfabriek gaat samen met senioren kennis delen over het zorgstelsel. Hierbij gaat hij de discussie aan over wat ouderen zelf kunnen doen en laat hij senioren kennis nemen over de zorg middels een luchtige quiz. Door deze workshop beschikken ouderen over betrouwbare, neutrale en toegankelijke informatie, die helpt bij het maken van goed onderbouwde keuzes.

Kennis en ervaring uitwisselen
Tijdens de basistraining is het ook belangrijk dat iedereen elkaar leert kennen, zodat er kennis en ervaring uitgewisseld kan worden. Procesbegeleider Famke te Brinke zorgt ervoor dat tijdens de training gebruik gemaakt wordt van elkaars talenten en dat deelnemers ontdekken wat ze zelf willen en kunnen. Tijdens de workshop van te Brinke gaan senioren op zoek naar wat er nodig is voor wezenlijke inbreng van ouderen op het beleid dat henzelf aangaat. In dit onderdeel van de training wordt ook vooruit gekeken naar de tweede cursusdag en de digitale bijeenkomsten die daarna volgen. De inbreng van de cursisten is daarvoor de noodzakelijke basis.

Aanmelden
Drentse ouderen (die zich nog niet hebben aangemeld), kunnen zich tot 10 maart via e-mail aanmelden bij Anjo Geluk-Bleumink: anjogeluk45@gmail.com. Daar kunt u ook met uw vragen terecht. Er zijn geen kosten aan de bijeenkomsten verbonden.

Met een hartelijke groet,
Anjo Geluk-Bleumink, anjogeluk45@gmail.com