alliiantie drentse zorg

 

Vooraankondiging [pdf]

 

Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen! Doet u ook mee?!

U als senior heeft een andere kijk op wonen, welzijn en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Vanuit de  Alliantie Drentse Zorg met Ouderen organiseert Denktank 60+ Noord daarom vanaf het najaar van 2021 een aantal cursussen over het thema Ouderenparticipatie rondom welzijn, wonen en zorg. De cursussen zijn in samenwerking met CMO STAMM en worden mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Onze ambitie? Zoveel mogelijk ouderen in de gelegenheid te stellen om in de nabije toekomst ook daadwerkelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de dienstverlening aan Drentse Ouderen over welzijn, wonen en zorg! Van praten ‘over’ ouderen naar samen ‘mét’ ouderen!

Het cursusaanbod

  • Startbijeenkomst: Introductie op ouderenparticipatie en ophalen wensen en behoeften vanuit ouderen zelf eind oktober 2021
  • ‘Hoe werkt de zorg’ – begin 2022
  • Effectief communiceren - begin 2022

O.a.: Hoe kan de stem van de oudere zelf nu goed gehoord worden? En hoe kunt u zich als oudere zelf voorbereiden op het meepraten en meedoen in werkgroepen, beleidsvorming en dergelijke?

  • Verdiepende digitale themabijeenkomsten - jaarrond in 2022. De inhoud wordt nog nader bepaald. Onder andere door de inbreng van uzelf. 

O.a.: Voor vormgeven en laten slagen van ouderenparticipatie bestaat geen kant-en-klaar recept. Het kost tijd, inspanning en wilskracht om goed samen te werken. Waar moet je rekening mee houden?

De eerste drie bijeenkomsten worden georganiseerd op een centrale en goed bereikbare plek in Drenthe. De exacte data en locatie volgen in de uitnodiging in september.

De jaarronde verdiepende themabijeenkomsten zullen digitaal zijn.

Dit cursusaanbod is voor u kosteloos mogelijk dankzij een subsidie van de Provincie Drenthe.

Heeft u interesse?

Graag horen we alvast van u of u interesse heeft in het bijwonen van en/of vragen heeft over de cursus.  U kunt uw interesse hier aangeven. Hierna nemen we waar nodig contact met u op om nader kennis te maken en uw eventuele vragen te beantwoorden.

U ontvangt in september de uitnodiging voor de startbijeenkomst waar u zich definitief kunt aanmelden. Alvast hartelijk dank en graag tot ziens!

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

  • Anjo Geluk-Bleumink, Denktank 60+ Noord, , of met
  • Mirjam van Werven, CMO STAMM via .

Wilt u deze vooraankondiging ook verspreiden onder uw vrienden en bekenden? GRAAG!

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is een integraal samenwerkingsverband voor alle (beleids)domeinen in welzijn, (medische) zorg en wonen. Onderstaande organisaties vertegenwoordigen de betreffende domeinen:

alliantie drentse zorg deelnmers

logo platformpouwer2 LogoZIFGraag nodigt Platform Pouwer u uit voor het tweede webinar van 2021 op vrijdag 9 april van 10.00 – 11.30 met als thema Preventie.

Actieve ouderen en lector Fons van der Lucht zullen aan het woord zijn over preventie en het belang hiervan.

Onder de noemer ‘Maak je dromen waar’ vertellen leden van de Ouderendelegatie Drenthe/Overijssel over hun persoonlijke drijfveren rond preventie. Fons van der Lucht zal ingaan op de noodzaak van preventie, een vak apart.
Samen op naar een gezonde samenleving!

Hier vindt u meer informatie (pdf).

Aanmelden voor het webinar kan via deze knop: Aanmelden webinar Preventie – Platform Pouwer.

Voelt u zich vrij om deze uitnodiging te delen in uw netwerk!
Bij vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk contact met ons opnemen door te bellen of te mailen!

Met vriendelijke groet, Lisa Zwiers

logo raadvanouderenv2De Raad van Ouderen adviseert minister met klem ouderen en risicogroepen voorrang te blijven geven bij de covid-19 vaccinatie. De Raad verwijst daarbij naar de Gezondheidsraad, die aanraadt het AstraZeneca-vaccin nu in te zetten voor medische risicogroepen en ouderen van 60-64 jaar, omdat met vaccinatie van die beide groepen de meeste gezondheidswinst kan worden geboekt.

De Jonge heeft op 5 februari 2021 de Tweede Kamer meegedeeld dat het beschikbare Astra-Zeneca-wordt ingezet bij ouderen van 60-64 jaar en 18-60-jarigen met een medische indicatie, maar ook bij diverse grote groepen zorgmedewerkers. De Raad van Ouderen heeft ernstige bedenkingen bij deze veranderde prioriteitsstelling: ‘Een substantieel deel van de ouderen wordt later ingeënt dan eerder voorzien. Maar ouderen (60+) en medische risicogroepen hebben wel tot 21 keer meer kans ernstig ziek te worden en te overlijden. Door de aanvankelijke prioriteit voor ouderen (en medische risicogroepen) te handhaven, worden zo min mogelijk ouderen ernstig ziek en/of overlijden zij met veel pijn en benauwdheid. Deze vaccinatiestrategie leidt niet alleen tot grote gezondheidswinst bij ouderen en medische risicogroepen, maar verkleint ook de kans op overbelasting van het zorgstelsel en geeft per saldo ook meer ruimte aan jongeren.’

Link naar brief aan de minister

image ouderenaandeknoppenIn de afgelopen jaren gebeuren steeds meer zaken online en digitaal. Voor ‘digitaal vaardigen’ vaak een prettige oplossing om snel informatie te verzamelen of te delen. Maar als je niet digitaal vaardig bent, vormt deze ontwikkeling een hele uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat ook ouderen mee komen in het digitale tijdperk, en hoe speel je zo goed mogelijk in op hun behoeften?

Lees meer op de

website van Zorg Innovatie Centrum

of lees/download hier het pdf document.

 

logo slechthorend enEr is Intussen een app voor de smartphone die het gesproken woord van bijvoorbeeld een digitaal overleg (‘zoom’ of ander variant.) in een tekst op de smartphone mee schrijft. De app heet: Live Transcriptie & geluidsmeldingen. Deze app is gratis voor je smartphone te downloaden via de Google Play store. Kies de variant met het groene logo. Sommige andere zijn betaalde versies namelijk. Kies afhankelijk van je telefoon de variant Android of Apple.

Als je een digitaal overleg wilt volgen open dan de app en leg de smartphone op de luidspreker van de laptop of PC. Belangrijk is dat mensen rustig en duidelijk spreken. Dan werkt het goed.

Het is handig dat een voorzitter bij de start van het overleg uitlegt dat rustig en duidelijk spreken belangrijk is zodat ook mensen met een gehoorbeperking het gesprek via meelopende tekst goed kunnen volgen.

logo platformpouwer2

Ouderen aan de knoppen LogoZIF

Een webinar over digitalisering en ouderen

4 december 2020 van 10.00 – 11.30 uur

Op 4 december organiseert Platform Pouwer een tweede webinar, die ditmaal in het teken staat van digitalisering en ouderen. Het webinar van 18 september over Vitaal ouder worden smaakte namelijk naar meer. Wat betekenen deze onderwerpen voor ouderen en welke wensen en behoeften hebben zij daarbij? De huidige tijd heeft veel online ontwikkelingen versneld, en kunnen ouderen deze goed genoeg bijbenen?

Het webinar

Tijdens het webinar zullen onder andere Louise Meijering (Hoogleraar RUG), Wouter Heijne (Biblionet) en Nicole Wigbold (onderzoeker UMCG) aan het woord zijn en actieve ouderen (onder andere Coen van de Heuvel en Bert Kolk) die participeren in de Ouderendelegaties en de Raad van Ouderen reflecteren vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid. Tevens staat een digitale handreiking die het Zorg Innovatie Forum ontwikkelt over digitalisering bij ouderen centraal. Mooie voorbeelden uit de praktijk zullen niet ontbreken. Daarnaast is er aandacht voor de persoonlijke gezondheidsomgeving en wordt de samenwerking tussen ouderen en studenten van het Noorderpoort belicht.

Zoals u van ons gewend bent vanuit het eerste webinar, zullen we ervoor zorgen dat presentaties kort en bondig zijn en u veel te weten komt over dit thema.


Aanmelden?

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag deelnemen? Meldt u dan voor 28 november aan via en wij zorgen dat u de link waarmee u kunt deelnemen, krijgt. Een paar dagen van te voren wordt de link naar het webinar (dat via Microsoft Teams plaatsvindt) verzonden. Wacht niet te lang, en meldt u snel aan. Deelname aan het webinar is gratis.

 

gesprekCatshuisgrootOp 22 september was er een gesprek op het Catshuis tussen Mark Rutte, Henk Reinen, die Minister Hugo de Jonge verving – en 8 ouderen en twee begeleiders.

Anjo Geluk, lid van de Raad van Ouderen die de Minister van VWS adviseert en voorzitter van Denktank 60+ Noord was hierbij een van de genodigde ouderen:

Het was een geanimeerd, ook van de kant van de gastheren goed voorbereid gesprek in een ontspannen sfeer en een prachtige omgeving. Op de achtergrond gastvrouwen, obers en een chauffeur die mij van het station haalde.

‘Acht ouderen, twee begeleiders (een dochter en een echtgenote) en ook de communicatiemedewerker (v) van AZ was erbij: een heel gemêleerd gezelschap. Na een welkomstwoord over het doel van het gesprek en iets over de geschiedenis van het Catshuis kregen we (rondje) allemaal het woord over onze ervaringen tijdens de coronacrisis. Ik heb natuurlijk over het werk van de Raad van Ouderen gehad: de verschenen adviezen/brieven in coronatijd; het advies (voorbereiding op de laatste levensfase) dat donderdag wordt gepresenteerd en het onderhanden advies over de crisis. Rutte is daarover ook bijgepraat door Henk Reinen, die ons werk (‘gedegen adviezen’) heeft toegelicht en geprezen als bijdragen aan het beleid van VWS. Ook over mijn andere activiteiten in relatie tot corona heb ik iets verteld: zoals de Denktank, de Zorggroep in deze regio en activiteiten in Overijssel. En ik heb natuurlijk het Webinar(ZIF/POUWER)over de nieuwe Gezondheidsnota vermeld. Rutte was geïnteresseerd, vroeg door en vertelde ook persoonlijke ervaringen. Het laatste onderdeel ging over de/een tweede fase. Wat moet zeker niet meer en wat juist wel? Wat ook nadrukkelijk een plaats kreeg: de lockdown in de verpleeghuizen, ICT/beeldbellen, het wegvallen van activiteiten, leeftijdsgrenzen, jong & oud, laaggeletterdheid (communicatie), de ervaringen van migrantenouderen, nadenken over de laatste levensfase (IC) …

De middag werd afgesloten met een foto voor het Catshuis; tijdens het gesprek zijn ook foto’s gemaakt. We werden tijdens het gesprek getrakteerd op een mini-high tea. Ik had er geen tijd voor helaas (volle mond …). Rutte wel!

We gingen naar huis met een kartonnen Torentje met notitieblaadjes.’

logo raadvanouderenv2Vandaag wordt het advies 'Voorbereiden op het Levenseinde' dat de Raad van Ouderen op verzoek van de minister van VWS heeft geschreven aangeboden aan de directeur-generaal van het ministerie.

Objectieve informatie op een centrale plek is de belangrijkste voorwaarde om de voorbereiding op het levenseinde makkelijker te maken. Eén plek met informatie en standaardwilsverklaringen die aangepast kunnen worden aan persoonlijke wensen. 
De Raad van Ouderen adviseert ook om een landelijke bewustwordingscampagne te starten, over het ouder worden in de volle breedte, waarbij het levenseinde een belangrijk onderdeel is.

Ga naar het advies en de kern van het advies in beeld

 

cover actiefoudisgoud modDe voorverkoop/crowdfunding van het boek "Actief Oud is Goud: Vrijwilligers in Beeld" staat online. Deze is te vinden op: https://www.voordekunst.nl/projecten/10819-boek-actief-oud-is-goud

Actief oud is goud. Het is een veel gehoorde boodschap in deze tijd van een vergrijzende samenleving. We worden aangemoedigd tot op hoge leeftijd maatschappelijk actief te zijn. Mensen die tot op latere leeftijd actief blijven, worden gemiddeld gezonder én gelukkiger oud dan mensen die niet actief blijven. Eén van de belangrijkste vormen van maatschappelijke participatie onder ouderen vandaag de dag is vrijwilligerswerk. Maar wie zijn deze vrijwilligers? En waarom doen ze vrijwilligerswerk?

Onderzoekers Jacobien Niebuur en Nynke Smidt van de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen deden onderzoek naar deelname aan vrijwilligerswerk. Jacobien: "In mijn promotieonderzoek onderzocht ik wie vrijwilligerswerk doet, en waarom sommige mensen op latere leeftijd wel actief zijn in het vrijwilligerswerk, en anderen niet". Deze studies vergroten ons begrip omtrent vrijwilligerswerk. Wat ze niet laten zien, zijn de persoonlijke verhalen. Als onderzoekers praten we vaak over de groep die we onderzoeken, en lang niet altijd met de groep. Juist de persoonlijke ervaringen kunnen ons laten zien waar het echt om gaat.

Jacobien Niebuur ging in gesprek met 12 vrijwilligers tussen de 60 en 90 jaar. Fotografe Maike Klip fotografeerde deze vrijwilligers, in al hun actie, tijdens hun vrijwilligerswerk. De verhalen en portretten van deze vrijwilligers willen we nu uitbrengen in een boek: 'Actief Oud is Goud: Vrijwilligers in Beeld'. Het wordt een mooi koffietafelboek, met inspirerende verhalen en beelden. De 12 vrijwilligers zijn heel verschillend, en allemaal vertellen ze hun eigen, unieke verhaal.

logo platformpouwer2
De ouderendelegaties Friesland/Groningen en Drenthe/Overijssel nodigen u uit voor de Webinar De landelijke nota gezondheidsbeleid: vitaal oud worden, wat betekent dat voor u?

Omdat het corona-virus ons allen nog steeds in zijn greep houdt en we het belangrijk vinden stappen te zetten, starten we als gezamenlijke delegaties met deze Webinar op 18 september. De uitkomsten en opbrengst van deze Webinar willen we in de verschillende Regiotafels concreet uitwerken. Het belangrijkste is immers dat de onderdelen uit deze landelijke nota juist lokaal een concrete invulling krijgen.

Via deze link leest u de volledige uitnodiging

Aanmelden voor dit webinar kan via: .