afb ruimtevoorouderen


Raad van Ouderen

De Raad van Ouderen adviseert gevraagd en ongevraagd de minister van VWS over zaken die ouderen aangaan.
De Raad spreekt vanuit het perspectief en met de stem van ouderen uit het land.

Samenstelling Raad van Ouderen
De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de acht regionale ouderennetwerken,
SOM.NL, ANBO-PCOB en de Koepel Gepensioneerden.

Adres Raad van Ouderen
Raad van Ouderen, BeterOud
Postbus 8228 3503 RE Utrecht
info@raadvanouderen.nl

Publicatie
Aan dit advies werkten mee: Anjo Geluk, Marlou Kremer, Herman Meinhardt, Geesje
Nijhof, Theo Roes en Hans Wesselink
U kunt deze publicatie downloaden op Adviezen (beteroud.nl)
Utrecht, februari 2024

logo raadvanouderen

 ruimtevoorouderen