Knipsel Symposium v2Een groepsdiscussie op het Symposium "Dichtbij Huis" (27 november 2015, Beilen) leverde de volgende vragen en antwoorden op:
Wat is er nodig om de samenwerking tussen het sociaal netwerk van ouderen (vrijwilligers / mantelzorger), en professionals te realiseren, zodanig dat ouderen met welbevinden langer zelfstandig in de eigen leefomgeving kunnen wonen. De essentie is omzien naar elkaar.


Antwoorden:
• Wederzijds begrip: uitgangspunten zorgvraag/-vrager en netwerk
• Voldoende contact tussen gemeente en inwoners
• Eenheid in relevante websites
• Instellen van meldpunt (bv. Welzijnsinstelling) niet de gemeente (is partij), gemeente faciliteert ook in euro’s
• Communicatie voor zover nodig structureel inregelen (netwerken)
• Basis: samenwerking tussen alle betrokkenen is communicatie, fysiek of digitaal en individueel, klant is eigenaar
• Laaggeletterdheid bij jeugd aanpakken
• Eén plek voor ontmoeting voor sociale netwerk
• Burgerparticipatie bij alle initiatieven een formele plek geven
• Geld/budget
• Kleinschalige (buurt) initiatieven goed voor continuïteit
• Loket waar geen “nee” verkocht wordt. Op elke vraag een antwoord

Waarom doen we dat nog niet? Wat zijn belemmeringen?
Antwoorden:
• Zorgvragers vertonen claimgedrag, er wordt meer van mantelzorgers verwacht dan mogelijk; ook soms door zorgorganisaties
• Zorgvragers overschatten zichzelf
• Mantelzorg wisselend actief of creëert onmogelijke situatie
• Wie heeft regie/verantwoordelijkheid? Leidt soms tot impasse en er gebeurt niets
• Kloof tussen dé professionals en dé vrijwilligers // beeld en verwachtingen; hoe de kloof overbruggen
• Financiën in relatie tot potjes, betalers, regels
• Systeemdenken; ook bloeiende burgerinitiatieven worden geïnstitutionaliseerd

Wie kan daarin wat betekenen?
Antwoorden:
• Wat kunt u zelf? (zelfredzaamheid en zelforganisatie ouderen)
• Wat kunnen/moeten professionals?
• Wat kan de gemeente hierin bijdragen?


Overzicht

Wat kunt u zelf?Wat kunnen/moeten professionals?Wat kan de gemeente hierin bijdragen?
 • Op tijd voorbereiden op ouder worden
 • Besef leeftijd en niet jonger voordoen/ realisatie hoe omgaan met 80+
 • Ouderen invloed nemen in opleiden professionals
 • Bekend maakt bemind: je buurtgenoten leren kennen
 • (vitale) oudere-vrijwilliger en wederkerigheid
 • Meedoen met vormen professionals zoals examencommissie en opleiding
 • Luisteren
 • Professionals rekening houden dat cliënten ook moeten veranderen (samenleving heeft mensen afhankelijk gemaakt en consument) verleiden van cliënt en goede communicatie
 • Opleiding inrichten
 • Zorg plannen veranderen in leefplannen. Focus op leven i.p.v. zorgen
 • Stoppen met steeds andere, nieuwe regels
 • Verantwoordelijkheid voor mantelzorgers bij gemeente; betrekken mantelzorgers bij keukentafelgesprekken
 • Ook bij ingekochte zorg van organisatie eisen dat mantelzorg wordt betrokken
 • Loslaten bij overheids-participatie / burger-participatie
 • Vertrouwen op informele zorg