Knipsel Symposium v2Zo maar een greep uit reacties van deelnemers, vierentachtig personen, aan het symposium. Enb drie presentaties
Omzien naar elkaar, vitale ouderen en kwetsbare ouderen. Ook de kwetsbare oudere heeft altijd ook vitale kanten en dus iets in te brengen.
Balans en wederkerigheid in iets vragen en iets kunnen bieden betekent deel uit maken van een geheel, erbij horen.


Naar elkaar luisteren en elkaars taal willen verstaan is de basis bij een hulpvraag. De hulpvrager bepaalt wat de vraag is en wie fysiek of digitaal aanschuift in het gesprek over wie wat kan bieden als antwoord op de hulpvraag. Dat kunnen b.v. zijn: mantelzorger, vrijwilligers, vrienden en de professional. En praat met elkaar over wederzijdse beelden, verwachtingen en grenzen die er zijn.
Maar ook kleinschalige (buurt) initiatieven zijn goed voor de continuïteit in de (samenwerkings) relatie.
Het was een dag met veel informatie, inleidingen en mensen uit de zaal die vragen stelden of kritische opmerkingen plaatsen en geanimeerde gesprekken in kleine kring.

De inleidingen en presentaties werden verzorgd door:

  • mw. Betty Meyboom-de Jong, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde en voorzitter NPO over het thema “Integrale ouderenzorg thuis”
  • mw. Lotte Vermeij, SCP over onderzoeksresultaten uit het rapport “Dichtbij huis”
  • mw. Ester Kuiper, directeur van de Espria Academy en onderzoekster Marjolein Offenbeek over dilemma’s tussen professionele zorg en mantelzorg en........ de oplossingen.

Op het symposium werd tevens het advies van de Denktank60+ Noord over ‘wat is een ouderenvriendelijke gemeente ’ als 1e overhandigd aan de wethouder dhr. E. Dolfing van de gemeente Midden-Drenthe.

Lees meer: alle inleidingen, een overzicht van reacties en opmerkingen van deelnemers, het advies van de Denktank60+ Noord.